Värna ditt Liv! – För människor som tappat livsgnistan

 

You Are not alone

Ditt Liv är betydelsefullt!

 

Det är bara vår tro på begränsande tankar – attack tankar som skapar vår upplevelse av ensamhet, separation, skam, skuld, rädsla, hopplöshet och en mängd andra sinnestillstånd av upplevd begränsning. Innerst inne i djupet av din Själ finns den obegränsade rymd av fullkomlighet och Enhet med det som verkligen ÄR.

De senaste månaderna har jag fått möta flera människor som ger uttryck för alltifrån depressiva tillstånd till att allt är hopplöst, mörkt och svart. Ja t.o.m önskan att inte vilja leva.  Människor som tappat livsgnistan! Eller rättare sagt som inte längre är i kontakt med den!

Det behövs klarhet för att se igenom allt detta! Se in till den friska, hela essens som genomsyrar och finns allestädes närvarande i allt och alla. Även i tillsynes negativa yttringar!

Vi är inte här för medömkan utan för Sann medkänsla. Sann medkänsla ser det du ger uttryck för utan att förneka detta men ser också bortom detta och bekräftar det som är den djupaste Sanningen i dig!

Vill bara tala om för dig som läser detta!

Kram – från en som vet hur det kan kännas…

Och Kom Ihåg:

Du är betydelsefull! Du är älskad! Du duger mer än väl.

Som du Är!

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!