Vad du sänder ut kommer tillbaka

Karmaeffekten!

Har du någon gång hört talas om att – vad du sänder ut kommer tillbaka!

Eller

– Vad du sår får du skörda!

– What goes around comes around!

Eller liknande citat som hänvisar till att vad vi ger ut kommer tillbaka!

Förr eller senare!

Kanske inte under samma omständigheter, med samma person men på något sätt verkar karman hitta tillbaka till sin avsändare. Vad jag kallar karmaeffekten!

Okej, men om vi nu får skörda frukterna av vad jag gett ut i detta livet och även tidigare om du väljer att tro på det – vad gör jag då! När du får möta såväl de effekter vi kanske gillar och de effekter vi kanske ogillar. Hur skall jag förhålla mig till de effekter som dessa karmiska effekter åsamkar mig. I synnerhet de som inte är så behagliga.

Ja det är upp till var och en. Men kom ihåg! Du är aldrig bunden till karma när du förstår vad det handlar om.

Däremot så är det upp till var och en att välja förhållningssätt till det du upplever.

Jag menar inte att du inte kommer t.ex känna smärta om någon åsamkar din kropp smärta genom fysiskt eller mentalt våld (t.ex. hårda, elaka ord avsedda att såra/uppröra) som ett resultat/ en karmaeffekt av tidigare gärningar. Om du upplever något av detta är det kanske lätt att med det jag har beskrivit här ovan lägga skulden på sig själv för det det man får uppleva! Om du har en karmamedvetenhet. Det är inte så fruktbart eller hur.

Kom ihåg att du inte behöver tro på alla tankar som far omkring i sinnet. Framförallt inte de som får dig att må dåligt.

Vad vi behöver komma ihåg så är det detta! Alla dessa händelser oavsett hur de ser ut gör oss ödmjuka – förr ELLER senare!!!

Vi behöver se saker och ting som de är för stunden MEN sedan säga/uppleva Sanningen om oss själva, andra och hela situationen.

Ju förr desto bättre om vi önskar en behagligare livsupplevelse.

Det brukar sägas att allt sker för det bästa, det högsta goda!

– Om det är så varför skall vi då gå in och döma olika livshändelser/skeenden?

Vad vi kan och behöver göra är att gå till vårt eget hjärta och fråga oss själva detta:

Vad är det mest kärleksfulla jag kan göra just nu?

Hur kan jag vara tjänande här i världen – just nu!

Och sedan vara/göra det!!!

vibrationflower-110783_640

Ibland blir vi intuitivt kallade att gottgöra våra tidigare handlingar på olika sätt. Följ då de intuitiva ingivelser du ges. 

Som t.ex.

– Betala tillbaka ett gammalt lån som du lånat av en vän för länge sedan.

– Skicka pengar som ersättning för något som du har stulit till den personen, företaget eller någon välgörenhetsorganisation om du inte vet vem du tagit ifrån eller gör något annat som din inre visa vägledning påbjuder dig att göra.

– Ring någon och be om ursäkt! – Säg förlåt! och annat som ditt hjärta påbjuder dig att säga för något du har gjort och/eller sagt. Något som du ångrar.

Håll dig inte tillbaka utan säg vänligt, ärligt och tydligt vad du behöver säga. Oavsett hur du tror att det kommer tas emot eller hur det faktiskt tas emot.

Gå och hjälp någon eller några som befinner sig i en situation som du själv tidigare befunnit dig i men som du har tagit dig ur!!

Ibland kan detta göras inom ramen för en organisation som du uppsöker och går med i men du kan lika gärna göra det på egen hand eller starta en egen förening/organisation/företag som handhar dessa frågor och levererar kunskap, program, omtanke och Kärlek.

 

Ibland kan det dock hända att du ges impulsen att INTE göra någonting.

Gör då ingenting!!!

Sitt, vila, bara var och gör bara det mest nödvändiga för att leva ett enkelt och naturligt liv.

 

Kom också ihåg att själva leveransen av karmaeffekten INTE behöver ha samma symboliska form som den du själv gjorde gärningarna i. Det handlar mer om den energimässiga kvalitén bakom varje handling.

Till exempel så kan en handling utförd i hat mot någon som du känt bitterhet mot en längre period yttra sig i t.ex såväl psykiska/fysiska symptom/sjukdomar efter ett tag. Så det kanske inte alla gånger är i samma form du får mottaga effekten av dina tidigare gärningar.

Kom också ihåg att du INTE behöver sitta och vänta på alla de karmaeffekter som är på väg in i ditt liv i synnerhet de obehagliga du eventuellt du tror att du kommer att få. Du kan tvärtom vara den som går i frontlinjen och skapar goda, kärleksfulla, vänliga gärningar vilket alla andra såväl som du själv får ta del av.

För att ge är detsamma som att ta emot.

Till exempel kan du gå till en granne som har brutit benet och har svårt att gå och bjud på en fika. Efter lite småprat kan du sen fråga om det är okej om peronen ifråga skulle vilja ha hjälp med att klippa gräsmattan och att du gärna är behjälplig med detta då hen befinner sig i denna situation med brutet ben.

Du har säkert själv lagt märke till hur bra det känns att t.ex hjälpa någon som befinner sig i t. ex en svårighet. Det kan vara någon som fått punktering eller har andra problem med bilen och så dyker du upp som en ”räddande ängel” i nöden och hjälper till. Personen ifråga kommer förmodligen bli överlycklig och glad över din hjälp och kanske också ge dig en slant som tack för hjälpen. Det känns helt enkelt bra att vara vänlig och kärleksfull, eller hur?

Så vad kan/vill livet förmedla genom dig idag?

Till vem?

När?

Okej! Let’s BE the change you want to see in the world!!

Var den förändring du vill se i världen!

Och du – Kom ihåg att vara spontan och öppen för alla de möjligheter till mirakel vi kan vara för någon annan. Med våra ord, en vänlig gest, ett leende, en god gärning kan mer åstadkommas än vad vi tror! 

Allt du gör för någon annan gör du för dig själv! För det finns ingen annan än du själv som Självet/Alltet!

Lycka till!!!

echovaddugerutkommertillbaka

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!