Trött på att stressa?

Det kan vara tröttande att stressa!!! Eller hur?

Det finns dock alltid en lösning på våra upplevda problem.

Den finns inom oss!

Det handlar bara om att ta dig tid för att stilla dig tillräckligt så att lösningen på ditt upplevda problem kan uppenbaras för dig.

I stort sett alltid handlar det om ett medvetandeskifte, ett skifte från rädsla till Kärlek.

Från oro till lugn förvissning och tillit!

Att saker är som de är och det har egentligen ingenting med din Sanna Natur att göra.

Det finns en plats inom dig, en oändlig rymd där vishetens klara ljus skiner!

När du finner den kan allehanda inspirerande idéer flyta upp i din direkta medvetenhet som du kan ge akt på och med varande eller en direkt inspirerad ingivelse agera och svara an på.

Spontant, enkelt och lustfyllt!

Du är ämnad att vara och leva ut den du verkligen är i varje ögonblick!

Om du finner det svårt idag att hitta detta inom dig så hjälper jag dig gärna som andlig livscoach och mentor.

Tillsammans utforskar vi djupet inom dig själv i vilket du finner denna oändliga vishet inom dig och utifrån vilken du kan framkalla en klar vision för ditt liv.

Hur vill just du reflektera denna inneboende lycksalighet, skönhet, glädje, kärlek och frid?

Det kan vi ta reda på tillsammans om du finner dig kallad till det. Jag erbjuder dig livscoaching på andlig grund.

För mer information om hur du kan gå vidare med ett transformerande andligt livscoaching program titta in här:

Livscoaching NU!

Varmt Välkommen!

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!