Peace & Light Gathering

Vad är en Peace & Light Gathering?

ljusochros

Bengt håller i sammankomster, Peace & Light Gathering i vad som i andra sammanhang brukar benämnas för Satsang. Satsang är ett begrepp som kommer från den indiska kulturen.

Bengt har valt att kalla den ”satsang” som erbjuds genom honom för Peace & Light Gathering och de är ett tillfälle att komma samman och dela upplevelsen av Klarhet, Gudomlig Närvaro, Medvetenhet, Kärlek och Frid.

Satsang betyder samvaro med den som vilar i sig själv (”sat-varande) eller gemenskap med dem som håller på att upptäcka detta.

Satsang (sanskrit av sat, ”sant”, och sanga, ”umgänge”), betecknar i den indiska filosofin den särskilt i advaita vedanta betonade strävan efter insikt genom gemensamt inlyssnande, tystnad, inkännande, meditativ närvaro  tillsammans med en Satsangledare.

Under en Peace & Light Gathering kan frågor ställas av deltagaren och frågorna besvaras av Satsangledaren. Det kan också förekomma att Satsangledaren håller kortare betraktelser eller föredrag och/eller spelar musik inbjuder till sång och ibland lättsam dans för att ge deltagarna en möjlighet att släppa loss lite och slappna av än mer i Närvaron av det som Är. Andra spontana inslag kan också uppstå under en Peace & Light Gathering med Bengt men framförallt är det tyst närvaro som förmedlas.

Satsangledarens uppgift är att guida deltagarna in i den direkta erfarenheten av Gudomlig Närvaro, Medvetenhet och Frid med eller utan ord.

Det går utmärkt att höra av sig på mail eller telefon till Bengt om du vill höra dig för om möjligheter att genomföra antingen en Retreat eller en Peace & Light Gathering (Satsang) hos dig på din ort, i din/er lokal, center. Bengt är öppen för inbjudningar att genomföra Retreater eller Peace & Light Gatherings i Sverige eller utomlands där det finns ett starkt kall efter upplevelsen av Frid och till vilka han också känner sig vägledd att komma. Allt sker helt på donationsbasis förutom ev. rese- och uppehållskostnader som kost/logi. Om du hellre önskar komma ut till Sund i Åtorp på egen hand för kortare retreater på en eller ett antal dagar så kontakta Bengt för ev. möjligheter till det. Även här på frivillig donationsbasis.Se också i kalendern eller på arrangemangssidan nedan för  aktuell Peace & Light Gathering.

Kommande Arrangemang

 

Dessa sammankomster i Öppenhet, Värme, Kärlek och Frid är det som ligger Bengt varmast i Hjärtat. Det är ett tillfälle att komma samman och dela Stillheten och Friden tillsammans och mötas i Hjärtat, i Kärlek, i Närvaro och i Sanning.

Hör gärna av dig!

Frid och Fröjd!

Varma hälsningar

Bengt Fridstråle