Presence of Peace Livscoaching

 

Radiant Bliss and PeacePresence of Peace transformerande Livscoaching

Programmet tar dig som längtar efter att följa ditt hjärta, vara lycklig utan anledning och uppleva Närvaro av Frid ut ur ekorrhjulet av världens alla ”åkattraktioner” som bara tycks ha gett dig upplevelser av värdslig kortvarig njutning och/eller smärta.

Alla är betjänta av att kunna vara närvarande i sitt liv oavsett yrkesroll som t.ex. terapeut, coach, chef, lärare, ledare, förälder, egen företagare eller bara människa. Din förmåga att kunna vara kärleksfull, fridfull och närvarande är något som uppskattas. Denna Närvaro brukar uppskattas i de allra flesta relationer. Med denna Närvaro förbättras din kapacitet att vara inlyssnande och tillgänglig med dina ev. klienter, medarbetare, kunder, din partner och eventuella barn vilket också ökar din naturliga förmåga till kontakt, kommunikation och samhörighet. Din balans och harmoni i livet står också i direkt proportion till din förmåga att vara Hängiven denna Närvaro. 

Att Vara Närvarande helt och fullt i nuet!

Ur detta uppstår en känsla av naturlighet, enkelhet, spontanitet och kreativitet som kommer att flöda enkelt och ansträngningslöst.

Presence of Peace livscoachningprogram berör följande områden:

4 Life

 • Loosen up the body
 • Loosen up the mind
 • Let yourself go – Surrender
 • Living as the Self,  Your True Nature and follow Your Heart

Genom denna Närvaro Coachning erbjuds du vägledning till Närvaro och Medvetenhet.

Innehållet anpassas efter din nuvarande situation och innehåller bl. a följande områden:
 • Meditation och mindfullness – Hur du genom regelbunden meditation och mindfullness öppnar upp för din fulla kraft, potential och medvetenhet att vara närvarande i nuet! Samt hur du till sist genom överlåtelse (Surrender) släpper alla metoder och tekniker och låter hela ditt liv bli till en meditativ bas av Fridfull Närvaro.
 • Transformera blockeringar – Hur du transformerar begränsande föreställningar och livsberättelser. Förlåtelsearbete, livsbejakande processer och genuint utforskande som öppnar upp för Medvetenheten om den inneboende Helhet som finns närvarande här och nu.
 • Beingness och Silent Beingness sessioner – Återupptäck Närvaron av Allestädes närvarande Frid! Var och förbli Ett med detta.
 • Inre vägledning – Hur du genom att vara ständigt sammansmält med Den Fridfulla Närvaron har en fullt Naturlig och ständig tillgång till din inre visa vägledning som nu blir din vägledare för resten av livet.
 • Övningar och uppgifter – Tillsammans med dessa och andra upplevelsebaserade övningar och meditationer har du en stor möjlighet att upptäcka, utveckla och fördjupa denna Närvaro på en varaktig basis.
Vi utforskar bland annat:
 • Hur du upptäcker det livsparadigm du lever efter och transformerar det helt och hållet så att din obegränsade potential kan komma tilluttryck!
 • Hur du genom Din Naturliga Närvaro och utstrålning attraherar kunder, vänner, en livspartner (om det är aktuellt), välstånd och överflöd på alla områden i ditt liv – enkelt, ansträngningslöst och glädjefullt!
 • Hur Du med din villighet och öppenhet öppnar upp för Din intuition och naturliga förmåga till andlig vägledning! Hur Du erhåller en praktisk vägledning som fungerar i vardagen!
 • Hur du genom ett medvetandeskifte vaknar upp till En Naturlig Närvaro och utstrålning och blir Ett med din inre visdom, din inre Guru, din inre Mästare!
 • Hur du lever som den du är ämnad att vara och med Kärlek tjänar och delar ditt varande och din inneboende gåva med världen!
Vad är en Beingness session?

I de Beingness sessioner som erbjuds finns en möjlighet för dig att slappna av och vakna upp till det som brukar benämnas något av följande:

Rent medvetande, Ren Närvaro, Högre Jaget, Självet, Sanna Jaget, Kristus medvetande, Gudsmedvetande, Gudomlig Essens eller Buddha naturen.

Det är helt enkelt ett återuppvaknande till Ljus, Lycksalighet, Kärlek och Frid. Eller om du så vill Bara Vara – Varandefullhet (Beingness)

 • Beingness Session – En session där du varsamt vägleds med ord och utan ord till en direkt upplevelse av klart varande/varandefullhet.
 • Silent Beingness Session – Som ovan men helt i och under tystnad. För de som redan genomfört en eller flera Beingness sessioner och/eller övat i dessa på egen hand.

Upplevelser och erfarenheter av ovanstånde sessioner är helt unika. Generellt kan dock sägas att i Sanningens och den Rena Medvetenhetens ljus så förbränns och renas allt förutom det som Är Essentiellt Sant om dig själv. Det som förbränns är alla illusioner vi har gjort upp om oss själva.

Kvar återstår det som verkligen ÄR.

Kraftfulla och transformerande processer används i min vägledning/coaching men framförallt är det Själva Närvaron som är Huvudredskapet.

Närvaron är det som frambringar upplevelsen av Helhet och som alltid funnits här, Fullt Närvarande.

Helhetsintegrerad verksamhet

 

All coachning/vägledningsverksamhet är Helhetsintegrerad vilket innebär att du vägleds till Sanningen om dig själv och att vi utgår alltid från Dig och din nuvarande livssituation. Det jag erbjuder Dig handlar inte om att förändra, fixa och lägga till. Något som väldigt många av oss har blivit betingade till att sträva mot och kämpa för från vår uppväxt. För att vi tror att vi inte duger som vi är. För att inte tala om den påverkan av samhälle, kultur, religion och relationer vi utsätts för i det dagliga livet.

Min utgångspunkt är den omvända.

Du är redan Hel och perfekt som du Är. Allt är redan på plats och givet. Vi behöver bara vara tillräckligt stilla för återupptäcka/avtäcka vår Sanna Natur och all den rikedom av Överflöd, Ljus, Glädje, Kärlek, Vishet och Frid som redan finns på plats inom oss. Den platsen är evig, gränslös och obetingad. Härifrån är hela livet ett Mirakel av Strålande Närvaro. När vi lever i och som detta medvetandetillstånd fullkomligt förkroppsligat blir hela ditt liv till en välsignelse och djup rikedom för hela skapelsen. Dig själv, din familj, vänner och alla andra och allt annat.

 

Det finns många som har beskrivit allt detta genom årtusenden och andra nu levande människor som beskriver allt detta idag. Du kanske har en intellektuell förståelse/insikt om allt detta eller möjligen att det är relativt nytt för dig. Kanske har du haft enstaka upplevelser/minnen av att ha upplevt detta. Det spelar ingen roll! Jag är inte här för att ge dig fler begrepp eller koncept att hålla fast vid. Snarare det omvända.

Min uppgift är att dela med mig av allt det jag är samt skapa en atmosfär/rymd i vilket du kan utforska samt komma i kontakt med en direkt konkret upplevelse av allt detta.

Först genom att du först får möta, uppleva och bevittna allt det som redan lagrats inom dig som kommer upp till ytan för att frigöras och är det som tycks blockera denna direkta upplevelse.

Därefter ges du möjlighet att tillåta dig själv att släppa taget om det som tycks stå i vägen och som inte längre gagnar dig genom att slappna av samt låta denna djupare direkta upplevelse av det du verkligen ÄR få skina fram. Denna din nyfunna direkta kontakt med din inre källa kan därefter bli till en ständigt levande realitet.

Detta är vad vi återupptäcker tillsammans i all min verksamhet samt hur du kan tjäna världen med din nyvunna insikt och medvetenhet.

Kom ihåg! Du har alla svaren inom Dig!

 • Tillsammans tar vi också om du vill reda på hur Du kan integrera och sprida denna Närvaro i världen?
 • Så vad mer är möjligt för Dig?
 • Hur vill du att ditt idealliv ska se ut? Vad behövs för att få det att hända?

Detta utforskar vi tillsammans i detta transformerande Presence of Peace livscoachingprogram!

Min erfarenhet är att insikter kan fås ögonblickligen men att integrera, förkroppsliga och leva denna nyvunna medvetenhet kan ta lite tid för en del. Det kan därför vara av största vikt att ha någon/några som stödjer dig i den processen.

 • Presence of Peace Livscoaching programmet pågår i 6 eller 12 månader ev. längre med kontinuerliga träffar ca: 3-4 ggr/månad i personliga möten och/eller över skype/telefon samt mail med eventuella hemuppgifter att göra mellan träffarna/coachingsamtalen.

Så hur låter det här? Vill du ta de första stegen till ett nytt harmoniskt liv?

Jag har bara möjlighet att arbeta med ett begränsat antal dedikerade klienter åt gången i detta transformerande livscoaching program.

Jag arbetar också endast med människor som är villiga och öppna att ta ansvar för sitt liv helt och fullt och som är redo för en djupgående transformation för sitt liv.

Tillhör du en av dem?

Vill du läsa mer om mitt förhållningssättet i coachingarbetet gör du det via denna länk:

Grundläggande förhållningssätt

Ska vi genomföra en transformerande livsresa tillsammans in i lugn, harmoni och frid ?

Du avgör om du vill samarbeta med mig som din andliga livscoach och mentor vid din sida för en tid! Lita till din egen intuition! Jag litar på att du vet vad som är bäst för dig!

Må Du ha en strålande underbar dag precis som jag i kanoten ute på lugna fridfulla vatten!

Ett begränsat antal platser finns nu öppna för deltagande i det transformerande Presence of Peace livscoachnings programmet! 

Så Passa på NU!

Anmäl Ditt intresse här:

Kontakta mig för en första helt Gratis Klarhets Session – Upptäck och identifiera din ideala livstil!

För mer information om programmet!

Kontakta mig på: info@radiantblissandpeace.com

Tel: 0586-730307

 

Varmt välkommen att höra av dig!

Ha en underbar dag! Frid och Fröjd!

Bengt Fridstråle