Känn dig Själv

Mitt budskap till dig är:

 • Var stilla, känn dig Själv!

 • Vakna upp till vad Du i Sanning redan ÄR! 

 • Bejaka denna återupptäckta nya Medvetenhet och Gudomliga Närvaro!

 • Lev den, Var den!

 • Fullt ut! Här och NU!

Det grundläggande förhållningssättet i mitt arbete kan sammanfattas så här:

 • Du är fullkomlig och helt perfekt som det du Är
 • Den inre visa vägledningen finns alltid här för att guida dig
 • Ju klarare medvetenhet du har om dig själv och livet desto visare beslut fattas genom dig
 • Genom att ha förstått dig själv och dina upplevda behov och sett igenom dem kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för dina egna såväl som andras upplevda behov och önskemål
 • Upplevelsen av oss själva som separerade är en endast en övertygelse i sinnet. Ytterst sett är vi Hela och Heliga med Hela Skapelsen i och som Ande. Vi är Ett med det som ÄR
 • Ju mer du lär känna din Sanna Essens, desto mer kommer du att upptäcka att dina upplevda behov spontant reduceras
 • Du har en unik och värdefull insats att bidra med till detta universums uppvaknande till Kärlek och Frid

          KOM IHÅG!

Var fullkomligt stilla!

Förbli stilla,

Känn Dig Själv – Var den du ÄR!

   

         Detta erbjuder jag dig:

 • En inbjudande lugn och harmonisk atmosfär där alla undanträngda och begränsande tankar, övertygelser, känslor kan få ta plats, omfamnas och transformeras vartefter de kommer upp till ytan i våra sessioner.
 • En Stilla Tyst Närvaro där du tillåts stanna upp och ”försjunka och landa” i Självet, den Gudomliga Närvaron eller vad du än vill kalla det!
 • En möjlighet att också lära känna din inre visa vägledning och där du i tillit börjar följa den i din vardag.