Beingness session

Önskar Du uppleva:

 • Klarhet
 • Lugn
 • Medvetenhet
 • Närvaro
 • Levande Energi
 • Tillit
 • Lycksalighet och Frid
 • Ljus och Kärlek

Beingness är vår naturliga kapacitet att vila i oss själva oavsett yttre och inre omständigheter.

I de Beingness och Silent Beingness sessioner jag erbjuder har du en möjlighet att stanna upp, slappna av, försjunka, tona in till, aktivera och förkroppsliga det som bland annat  brukar benämnas för:

Rent medvetande, Ren Närvaro, Högre Jaget, Självet, Sanna Jaget, Kristus medvetande, Gudsmedvetande, Gudomlig Essens eller Buddha naturen. 

Det är ett återuppvaknande till vår Sanna Natur av Ljus, Lycksalighet, Kärlek och Frid.

Eller om du så vill att Bara Vara – Varandefullhet – Beingness

 • Beingness Session – Detta är en en session där du varsamt med medveten närvaro vägleds med ord och utan ord till en direkt upplevelse av klart varande/varandefullhet – Heartfullness, det är dock näst intill omöjligt att till fullo med ord beskriva/greppa/ formulera något som tar oss bortom orden.
 • Silent Beingness Session – Som ovan men helt i och under tystnad. För de som redan genomfört en eller flera Beingness sessioner och/eller övat i dessa på egen hand.
 • Upplevelser och erfarenheter av ovanstånde sessioner är helt unika. Generellt kan dock sägas att i Sanningens och den Rena Medvetenhetens ljus så förbränns och renas allt förutom det som Är Essentiellt Sant om dig själv. Det som förbränns är alla begränsande föreställningar, övertygelser och illusioner vi har gjort upp om oss själva. Under den reningsprocess som kan uppstå i en beingness sessionen så kan olika fenomen som t.ex. undantryckta känslor, omedvetna övertygelser  och fysiska sensationer m.m. komma upp till ytan för att frigöras. Det som därefter återstår är det som verkligen ÄR. Kärlek, Stillhet och Frid för att bara nämna några kvaliteér av det som återstår

 

Här är en videofeedback med Caroline som genomfört en Beingness session

 

 

Här är ytterligare en video från en inspelad feedback efter en genomförd Beingness session med Katarina.

 

 

Silent Beingness Session – med Hang Vu

 

 Silent Beingness session with Bengt was truely powerful. It enabled me to be still and being concious of the things that I’m usually not concious of because I keep myself busy with other stuff. I got concious of my breath, my emotions, my thoughts and my resistance and everything just came up to the surface showing itself. It was like meditation but more powerful because you are sharing this experience with someone else by just looking into their eyes and witnessing their beingness. At times I thought it was scary because I had to witness all the negative things that came up to the surface and at the same time having someone looking into my eyes – I felt as if this person I was looking at also were witnessing my negativity. (Wasn’t at all, Bengt’s note 🙂 )
But I got a really good experience out of it because it allowed me to face the negativity that is inside of me instead of being scared and run away from it, and at the same time having this connection with someone else.
The connection is hard to describe but it was like I was sharing my presence with someone, sharing my awareness with someone. I knew that it was a person sitting in front of me but at moments when I really got into the now it was almost as if it was no one there in front of me but just a presence, a light, that we both share. This connection felt very peaceful.
Hang Vu

 

Du är varmt välkommen att kontakta Bengt för en session.

Rekommenderad tacksamhetsdonation för en beingness session är ca: 350-800:-/ session. Låt ditt hjärta vägleda dig!

 

maila: info@radiantblissandpeace.com

eller ring

0586-730307 eller 070-588 9537

 

Må du ha en underbar dag!

Bengt Fridstråle