Tjänster

Bengt Fridstråle 1Livet erbjuder oss alltid en möjlihet att vakna upp. Att vakna upp till medvetenhet och insikt om vår Sanna Natur som Ren Närvaro av Frid.

I min verksamhet – Heart to Heart – i Presence of Peace coaching,  i sammankomster som Retreater och Peace & Light Gathering (Satsang) erbjuds du en möjlighet att i Närvaron av det Jag ÄR upptäcka din Sanna Natur och den möjlighet till Realisering av detta som vilar i djupet av Hjärtat och Stillheten.

Ren Medvetenhet, Strålande Gudomlig Närvaro, Lycksalighet, Kärlek och Frid. Inte imorgon utan just nu, här idag…

När du återupptäcker detta så kommer du inte längre låta dig begränsas och hindras av vad som än tycks röra sig inom dig i ditt Sanna Väsen och det du kallar för ditt liv. Livet vill Levas och Nu genom dig….och du gör dig tillgänglig och öppen för att låta det hända…

Det du verkligen är, är inte skilt från livet utan Ett med det. Tankar, känslor och sensationer kan då och då ta form och fortfarande komma och gå men du kommer inte längre känna dig begränsad av dem. Samtidigt så är det framförallt den genomträngande Närvaro av Stillhet, Tystnad och Frid som är den grundläggande direkta kontinuerliga upplevelsen.

Ibland kan vår väg i livet kännas ansträngande, stressande och svår. Ja t.o.m djupt smärtsam och fylld med en massa förväntningar, krav, oro och rädslor. Känslor som t.ex. ensamhet, utanförskap, ångest, sorg och meningslöshet är några av de känslor som tycks kunna lägga locket på livsglädjen. Alternativt är det inget at livets alla nöjen och förlustelser som sant kan tillfredställa dig.

Om detta tycks vara din bestående upplevelse så känner du dig inte förmögen att leva ett inspirerat och helhjärtat liv utifrån Närvaro, Glädje, Kärlek och Sinnesfrid. Allt detta grundar sig i en grundläggande missidentifikation med den du tror dig vara, d.v.s. en separat individ frånskild från tillsynes andra och livet.

Det är en sak att veta och känna till detta intellektuellt. En kunskap som kanske inhämtad via böcker och/eller lärare eller t.o.m är baserad på en eller flera egna transpersonella, mystika, andliga erfarenheter. Det är något helt annat att också Leva den Realiteten.

Om du vill kan vi tillsammans undersöka vad som tycks stå i vägen i ditt liv och låta ditt liv blomma ut och transformeras. Världen längtar efter din inneboende gåva och ditt fulla blomstrande av din inneboende potential. Ditt fullkomligande av gränslös Närvaro, Frihet och Frid. Vill Du Leva som denna Frihet – Lycksalig, Kärleksfull och Fridfull här i världen? Om detta inte är en realitet för dig redan idag så är du varmt välkommen att ta kontakt med mig.

I så fall så finns jag tillgänglig som Närvaro av det Jag Är. Min uppgift är endast att dela med mig och reflektera det Jag ÄR samt guida eventuella sökare fram till medvetenheten om denna Gudomliga Strålande Närvaro av Frid som är vårt Sanna Hem. Härifrån är det denna Närvaro som leder dig vidare med att leva med denna inre visshet och inre vägledning och att låta kroppen bli det instrument och kommunikationsmedel som denna Strålande Närvaro kan ta sig uttryck på sitt unika sätt till Glädje för Helheten.

Dessa tjänster erbjuds: 

Tjänst                                                              Frivillig Donation                               

  • Presence of Peace livscoaching    Läs mer HÄR/kontakta Bengt
  • Beingness Session                       Frivillig donation 
  • Silent Beingness Session             Frivillig donation 
  • Peace & Light Gathering            Frivillig donation
  • Retreater                                       Frivillig Donation (exkl. kost/logi)

Ingen skall behöva känna att det är svårt att få till det ekonomiskt för att få tillgång till en möjlighet att upptäcka och ta del av och uppleva Gudomlig Närvaro och Frid.

För att så många som möjligt skall ha en möjlighet till dessa tjänster så erbjuds dessa Heart to Heart tjänster helt på donationsbasis. Du donerar helt enkelt vad du känner dig vägledd till från djupet av ditt Hjärta.

Genom att de som för tillfället tycks ha mer pengar också ger utifrån sin kapacitet att bidra så kan de som för tillfället har mindre också få tillgång till samma möjligheter. Detta även om dessa människor för närvarande inte tycks ha de ekonomiska resurserna att ge vad de kanske skulle önska.

Det går utmärkt att höra av sig på mail eller telefon till oss om du vill höra dig för om möjligheter att genomföra antingen en Retreat eller en Peace & Light Gathering (Satsang) hos dig på din ort, i din/er lokal, center. Bengt är öppen för inbjudningar att genomföra Retreater eller Peace & Light Gatherings i Sverige eller utomlands där det finns ett starkt kall efter upplevelsen av Frid och till vilka han också känner sig vägledd att komma. Allt sker helt på donationsbasis förutom ev. rese- och uppehållskostnader som kost/logi. Om du hellre önskar komma ut till Sund i Åtorp på egen hand för kortare retreater på en eller ett antal dagar så kontakta Bengt för ev. möjligheter till det. Även här på frivillig donationsbasis.

För mer ingående information kring respektive tjänst se under respektive tjänst i undermenyerna.

Varmt välkommen att höra av dig!

Bengt Fridstråle