This moment is enough – Detta ögonblick är tillräckligt

 

 

This moment is enough.
It´s time to let go of every burden you hold on to.
Let yourself abide fully in this moment free from the past and free from the worries of the future which is always the minds game to get your attention out of this moment.
Yet you, as awareness itself can direct this attention to abide and be aware of awareness itself in this moment.
Lets see, lets be!
(((♥)))
Du har blivit förd bakom ljuset…
Detta ögonblick är tillräckligt.
Det är dax att släppa taget om de bördor du bär på.
Låt dig sjäv försjunka in i detta ögonblick fullt ut.
Fri från det förflutna och fri från oro för framtiden vilket endast är sinnets lek för att få din uppmärksamhet ut ur detta ögonblick.
Ändå är det så att du som medvetenheten själv kan rikta din uppmärksamhet och försjunka in i och bli medveten om medvetenheten självt i detta ögonblick.
Låt oss se, låt oss vara.
(((♥)))
Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!