Smärta och lidande – Det finns en väg ut ur det!

 

Jag har fortfarande några vänner som upplever smärta och lidande… och de delar gärna med sig av det i det lilla eller i det stora, direkt eller mer subtilt.
Fortfarande….

Alla har vi varit där i upplevelsen av smärta och lidande.

Det är inget fel med det, inte ens att dela med sig av detta, men det finns också en väg ur lidande och långvarig smärta!!!

Smärta är en sak men lidandet är onödigt såvida du inte vill lära dig något av den!

Är du tillgänglig för att låta livet självt uppenbaras, rent och strålande i djupet av dig själv.

När du vilar som rent varande. Här! Nu!

Att komma hem är ögonblicksverk!
Ett skifte i Medvetenhet.
Från innehållet i ditt liv, till Källan i vilket allt innehåll framträder!
Från rörelser och ljud till Stillheten och Tystnaden.
När du är öppen och tillgänglig blir Livet också tillgängligt och Närvarande för dig.

Utan den den falska identitet som du köpt dig in på vad finns då här?

Närvarande?

Härvarande?

Endast det Verkliga, Den Verkliga Verkligheten skiner Evigt som Levande Närvaro….
Så sluta upp med att lura dig själv…
Acceptera ditt nuvarande tillstånd oavsett hur det ser ut. Släpp sedan taget om allt, precis allt som du inte är, genom att uppmärksamma den stilla tysta rymd som finns i varje tomrum mellan tankar och känslor och ja faktiskt även penetrerar dessa tankar och känslor.
Om du når in till kärnan i dessa framträdanden och t.o.m. bortom dessa framträdanden finner du dig själv som det rena Självet, den Rena Medvetenheten, Ren Närvaro och Frid.

– Är inte du också trött på lögner och illusioner?

Och du, tro inte på något av ovanstående som är beskrivet om det inte redan speglar din egen direkta erfarenhet. Om inte så tillåt dig själv utforska det hela genom helhjärtat släppa taget, överlåt dig själv till det obeskrivbara miraklet.

Skifta det du uppmärksammar och se vad som händer….

Kanske kommer även du att se att storyn om dig själv och den som köpte sig in på den var det endas om led och upplevde lidandet… men är du den uppdiktade storyn om dig själv som förändras dag för dag allt utifrån rådande omständigheter?

Det du verkligen är har aldrig någonsin gjort det. Förändrats!

Det min vän är verkligen GODA NYHETER!!!

Allt är en gåva!

och Du

Du är den Gåvan!

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!