Se klart – Utvärdera ditt liv

 

 

Längtan efter Helhet

Längtar du efter att komma hem?

Att känna att du landat i dig själv och känslan av att vara grundad i Varat!

Det är just nu så många som springer omkring och stressar livet ur sig själv och andra med en massa ”måsten” och ”borden” istället för att bara stanna upp.

Att stanna upp, bli stilla och vila. Att reflektera över sitt eget liv samt att uppmärksamma den eviga fridfulla närvaro som penetrerar detta universum är knappast något som större delan av jordens befolkning värdesätter tycks det. Dock sker inte detta medvetet utan av okunskap.

En tillfällig förvillelse och glömska! Därför är det så viktigt med de pionjärer, de kraftfulla medskapare vi människor kan vara när vi ställer våra liv till förfogande i livets tjänst.

För något större än oss själva!

Något som inte kan greppas med några ord eller fångas i någons begränsade mentala box av övertygelser och föreställningar. Inte ens vår egen.

Vi är till vår Natur fria! Naturlig Frihet innebär också ett ansvar.

Att svara an på Hjärtats innersta längtan.

Att återspegla den Gudomliga potential som finns nedlagd i din Själ.

Bejaka din Sanna Natur!

Bejaka Självet!

Bejaka Livet!

Denna rena, äkta och oskuldsfulla medvetenhet i vars närvaro det inte finns något behov att fastklamrade.

Vare sig det gäller ting, koncept eller relationer.

Lev utifrån denna tidlösa icke lokaliserbara rymd och låt kroppen vara det instrument, den flöjt genom vilken du spelas i livets orkester i harmoni med den Stora Livs Anden.

I Kärlek till den Eviga Skapelsen!

Vad är din Sanning?

Sanningen skall göra dig fri!

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!