Resurser

Här finner du ett flertal användbara gratis resurser för din andliga utveckling som du kan använda fritt.

Som t.ex.

  • Boktips
  • Filmguide
  • Spiritual Art
  • Musik
  • Dikter

Jag hoppas du finner dessa resurser användbara. Det handlar naturligtvis inte om böcker, filmer, kurser o.s.v för att finna dig själv. De kan vara en påminnare och en inspiration i ditt uppvaknande. Det  kan vara vägledande och peka på det som inte till fullo kan gripas med ord och bilder. Förr eller senare kommer du även bli inspirerad att lägga sådant mer eller mindre bakom dig.  Åtminstone när du fördjupas i din utveckling och i synnerhet när den levande närvaron börjar göra sig gällande inifrån och ut som en naturlig konsekvens av ditt andliga uppvaknande. Fram till dess fyller de sitt syfte som en hjälp och inspiration på vägen.

Skicka mig gärna feedback på dessa resurser samt tips på annat du tycker skulle vara användbart att få ta del av.

Mvh

Bengt Fridstråle