Pilgrimsvandringar

Pilgrimsvandring

Vad är en pilgrimsvandring

Människans liv på jorden kan ses som Människans natur är att vara på vandring. En pilgrimsvandring innebär att söka himmelrikets frid, en djupare mening med ens liv. Att leva i friden under vandringen är pilgrimens målsättning. Att göra en pilgrimsvandring innebär att man bryter upp från de vanliga mönster i vilket livet utspelar sig. Din Ande, själ och kropp aktiveras i rörelsen vid en pilgrimsvandring. Du kanske också möter människor du inte möter i ditt dagliga liv. Du tar resurser i anspråk som du inte tar i anspråk i ditt dagliga liv. Du får ett större perspektiv på ditt liv i en tid då så mycket händer att du har svårt att se de stora linjerna.

Pilgrimens-utrustningSkillnaden mellan pilgrimsresande och turism ligger i att pilgrimen mer uttalat gör en vandring med Gud som närvarande kraft, som ett led i det andliga växandet. En vandring vars syfte är att upprätta en dialog och lyssnade till den lilla tysta fridfulla röst som finns i vars och ens hjärta. En pilgrimsvandring sker i eftertänksamhetens tecken och med pauser. Vandringen sker i långsam takt för att skänka Själen ro. Mellan varje etappmål kan pilgrimen reflektera/meditera över en fråga eller ett livstema som han finner meningsfullt att meditera över.

En pilgrim kan gå till fots, cykla eller färdas på annat sätt. Varför inte med kanot eller kajak som ett alternativ. Det väsentliga är syftet med pilgrimsresan. Längtan efter andligt växande, eftertänksamheten och friden i hjärtat är det som gör pilgrimsresan till det den är. Naturen och tystnaden ökar våra möjligheter till att höra det som finns bortom vardagens brus. Att få och etablera en kontakt med vår Sanna Natur.

På medeltiden hade pilgrimen oftast en kappa, ränsel, stav och hatt men det är något som långt ifrån är nödvändigt idag. Du behöver inte vara klädd på ett speciellt sätt för att vara pilgrim.
PilgrimslivDet finns flera vettiga böcker om pilgrimslivet. Bland annat denna bok med Hans-Erik Lindström: Pilgrimsliv – Handbok för vandrare. Han har med sina sju nyckelord sammanfattat pilgrimsvandringens innehåll: långsamhet, frihet, enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, delande och andlighet. Den ger en bra historik, skildrar traditionerna och är samtidigt en bra handbok.

Utmärkande för en pilgrimsvandring utöver själva vandrandet är att den innebär en andlig och personlig fördjupning och att pilgrimen kan besöka kulturella och religiösa platser efter vägen även om det i mina vandringar inte alltid sker eller ens är nödvändigt. I synnerhet om det inte finns några efter vägen. Den Eviga Anden/Gud är Allestädes Närvarande.

Jag erbjuder den andliga sökaren en möjlighet att deltaga i pilgimsvandringar/färder (vandring, cykel, kanot, kajak). Jag har ingen specifik struktur enligt någon särskild religiös rörelse/samfund. Mina vandringar är religiöst obundna men däremot innehåller de essensen av andlig närvaro och är öppna för alla. Bengt är utbildad Pilgrimsledare via Pilgrimscentrum i Vadstena och erbjuder såväl kortare som längre pilgrimsvandringar i Sverige, Norge och utomlands. För ledarutbildning se www.pilgrimscentrum.se.

Hör av dig om du vill ordna en pilgrimsvandring/färd med Bengt för en grupp. Vandringen/färden behöver nödvändigtvis inte gå över en markerad pilgrimsled utan en vanlig vandringsled/kanotled fungerar också utmärkt.

Ingen skall behöva känna att det är svårt att få till det ekonomiskt för att få tillgång till ”nycklar och verktyg” för att må Gudomligt. För att så många som möjligt skall ha en möjlighet till dessa tjänster erbjuds dessa pilgrimsvandringar/färder helt på donationsbasis. Du donerar helt enkelt vad du känner dig vägledd till från djupet av ditt Hjärta.

Varmt välkommen att höra av dig!

Frid och fröjd!

Bengt Fridstråle