Om Bengt Fridstråle

Bengt Fridstråle 3Bengt har över 20 års erfarenhet av att stödja människor i deras utveckling. Genom åren har han med sin närvaro och utstrålning berört många människors hjärtan och liv. Det är framförallt den Stilla, Tysta Närvaro som Bengt förmedlar som av vissa kan kännas igen som en Sällsam Frid i hans närhet. Hans personliga livsväg har inte alla gånger varit enkel och smärtfri. Genom personliga kriser och mörker har han lyckats ta sig igenom dessa och upptäckt Sanningen bakom alla dessa ”tillsynes hinder” på ett sätt så att hans liv har transformerats. Dessa erfarenheter är idag några av hans främsta tillgångar då han möter människor. Han vet att det är möjligt att ta sig igenom stora svårigheter och kriser i livet och nå fram till ljuset igen som alltid funnits närvarande bakom allt detta!

En röst i mängden om Bengt:

”Du har gjort en fantastisk resa i det här jordelivet och hittat hem. Och med det du är kan du hjälpa andra att finna sin väg hem. Glad att jag fått möta dig, det inspirerar mig att nå hem till mig, leva min potential och fortsätta mitt resande till Sinnesfrid.”

Jannice Elesten

Hans liv har också inneburit en hel del framgångar. Åtminstone om vi ser på vad som tycks vara framgång och premieras i världen. Begreppet framgång och framgångsrik har Bengt dock haft anledning att omvärdera ett stort antal gånger i sitt liv. Närvaro och Sinnesfrid det som Bengt värdesätter mest idag. För sig själv och andra. Att också bidra till att människor kan skapa och leva sina liv utifrån Sanningens klara Ljus.

Något av det som berör Bengt djupast är att förmå människor att stilla sig och slappna av så pass mycket så att vi kan få kontakt med, smälta samman och förbli i denna Närvaro av Frid. Utifrån denna Medvetenhet, Närvaro och Frid utgår Livet. Bengt uppskattar djupa meningsfulla möten i en total Närvaro i vilken  människor ges en möjlighet att vakna upp till medvetenheten om det som är genuint Sant inom oss. Det finns nog inget som glädjer Bengt lika mycket som glittrande ögon av leende igenkännande.

Bengt Fridstråle föddes 1968 och redan som liten 5 åring upplevde han sitt första radikala andliga uppvaknade. Detta andliga uppvaknande och och kommande upplevelser som vuxen och de djupa insikter som dessa uppvaknanden frambringade har förändrat Bengts syn på sig själv och livet i stort. Bengts spontanitet, lekfullhet, nyfikenhet och livsglädje var stor och en naturlig respons ur denna djupa erfarenhet i ung ålder. Denna befriande upplevelse av fullkomlig Kärlek & Frid som uppvaknandet medförde tonade dock med åren sakta bort. Sakta men säkert började åter en slöja av världslig betingning övertäcka medvetenheten om den Sanna Natur han upplevt sig vara.

 

Bengt Fridstråle 2I tonåren skiljdes Bengts föräldrar under delvis dramatiska omständigheter. Detta resulterade bland annat i att Bengt som varit mycket utåtriktad nu blev en mera inåtvänd och reflekterande. Han började reflektera över sig själv samt omgivningen och livet i stort. Den större delen av denna reflektion riktade sig mot det som hänt. Han hade svårt att ta till sig att det som tycktes falla samman runt omkring honom och hans familj. På något vis verkade allt mycket overkligt. Som en flykt bort från de smärtsamma känslor som detta väckte i honom hängav han sig diverse flyktaktiviteter.

Bengt har senare i livet införskaffat sig en mångårig och bred erfarenhet av individers och gruppers utveckling i olika yrkesroller och arbetat bl. a inom områden som utbildning, projektledning, produktionsledning, verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling, handledning och coachning av arbetslösa, psykiatrisk verksamhet, behandlingshem, eget företagande m.m.

Bengt slappnar av på bryggan

Bengt slappnar av på bryggan

Bengt har vidare utbildat sig inom många olika alternativa terapier för såväl helande och självinsikt genom åren. Han har genomgått ett flertal frigörande och själsligt utvecklande utbildningar. En stor del av dessa frigörelseprocesser och fördjupningar har också skett på egen hand. Han har genom åren bland annat genomfört många retreater på egen hand och fördjupat denna Närvaro genom stillhet, tystnad och meditation. Bengt sökte sig vidare till Värmlandskogarna under 2008 för att komma närmare naturen, stillheten och tystnaden som alltid stått honom mycket nära. Där hade han också några vänner och han skaffade sig ett arbete på ett behandlingshem där han arbetade under några år.

Bengt har genom åren haft många kraftfulla och transformerande upplevelser med bland annat en totalt omvälvande uppenbarelse 2001 som innebar ett radikalt andligt uppvaknande till vår inneboende Sanna Natur. Bengt säger ändå själv att det spelar ingen roll hur många andliga, transpersonella/mystika erfarenheter vi har upplevt. Ingen kan leva på gamla meriter varken vardagliga eller andliga, de betyder ingenting, de tillhör det förflutna. Nuet detta ögonblick är det enda som existerar. Ur detta Varande präglat av Stillhet, Tystnad och Frid flödar Kärlek och Medkänsla. Detta är ett faktum som gäller alla, redan NU. Det är bara ignoransen som avhåller oss från denna insikt.

 

Bengt strålande glad

Bengt erbjuder bland annat olika tjänster för att guida människor till realiseringar av vår Sanna Natur. Till ett igenkännande och sammansmältande med denna Närvaro och Medvetenhet.  Att leva ett naturligt, fridfullt och enkelt liv utifrån människans inneboende Gudomliga potential och inspiration. Bengt finns till för alla som önskar uppleva bestående Frid i sina liv, oberoende av yttre eller inre omständigheter. Bengt ser sig själv som en modern tillgänglig  vägledare och är ett av alla de ”instrument” genom vilket denna Fridfulla Närvaro kan verka.  De människor som coachar, assisterar och vägleder andra individer och som själva är intresserade av hälsa, andligt uppvaknande och ett tjänande ledarskap är lika välkomna som alla andra som har ett önskemål om att uppleva bestående Frid oavsett livsomständigheter. Bengt erbjuder bland annat Livscoaching, Retreater och Peace & Light Gatherings.

Bengt är öppen för inbjudningar att genomföra Retreater eller Peace & Light Gatherings i Sverige eller utomlands där det finns ett starkt kall efter upplevelsen av Frid och till vilka han också känner sig vägledd att komma.  Det går utmärkt att höra av sig på mail eller telefon om du vill höra dig för om möjligheter att genomföra antingen en Retreat eller en Peace & Light Gathering (Satsang) hos dig på din ort, i din/er lokal, center. Dessa sker på donationsbasis förutom ev. rese- och uppehållskostnader som kost/logi. Om du hellre önskar komma ut till Sund i Åtorp, 1,5 mil söder om Degerfors på egen hand för kortare retreater på en eller ett antal dagar så kontakta Bengt för ev. möjligheter till det. Även här på frivillig donationsbasis.

Ett resultat av de senaste årens tid i stillhet och tystnad är också bland annat de sessioner av Beingness och Silent Beingness som erbjuds genom Bengt idag.  Även dessa genomförs på donations basis.

Som Bengt själv säger:

Det hela sker ansträngningslöst och fullkomligt naturligt. Gudomlig Frid är vårt naturliga sinnestillstånd. Så låt oss mötas där i den stilla tysta rymd av rent Varande där vi kan vila och vara oss själva helt och fullt som vi är.

Varmt välkommen att höra av dig på

mail: info@radiantblissandpeace.com

eller

0586-730307

Bengt Fridstråle

 

Mer om Bengt Fridstråle i media finns att läsa här:

Bengt Fridstråle i Media