Nuets tidlösa dimension

Nuets tidlösa dimension

Nuet är den skimrande gränslösa tidlösa dimension i vilken den blomstrande skapelsen äger rum.

Du, jag och alla andra ting är en tillfällig kärleksmanifestation sprungen ur det Eviga i vilken vi uppgår i igen när andningen upphör.

Samtidigt är det bara ideén om detta som projiceras ut och upplevs av medvetandet. I själva verket har vi aldrig lämnat vår Källa förutom i en fantasi om detta.

Må Medvetenhetens klara ljus upplysa vårt Sinne och bringa Frid till detsamma.

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!