Noices from many voices

Noices from many voices
Humans reaching out
to express themselves
To be somebody
To not just being nobody
To be someone
Someone “special” to count on
instead of just the ONE

To be as you are
Silent In Silence
Sensing the fullness of being Alive
Alive as Complete Infinite Aliveness
To Be as You Are
is to cherish the Great Mystery

Between those flows the Life
like a wave on the Divine Ocean

Everything is Divine orchestrated
and perfectly fine as it IS
right Now

So Relax and See Clearly
Be Aware – as Awareness
Be Here – as Divine Presence

Be the Gift the world has waiting for!

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!