Närvarons Kraft och Inre Glädje

Närvarons kraft

 

Har du tagit tid för dig själv i stillhet och tystnad på sistone?

Livet för många tycks rulla på i en rasande fart med välfyllda almanackor och liv med aktiviteter!  Ett liv som handlar om att fylla våra liv med saker, upplevelser och relationer och annat som vi tror ska skänka oss glädje och lycka. Som skall fylla vårt upplevda tomrum i Själen.

Jag menar inte dig som gör allt detta utifrån en plats i dig själv där du känner dig tillfreds med dig själv till 100%!

Där allt som du eventuellt skaffar eller dras till inte är ett uttryck för att du behöver fylla på ett tomrum utan allt det du gör är ett Själens uttryck.

Ett uttryck utifrån Kärlek, Inspiration, Sann Glädje och Frid och inte bara för att tillfredställa våra egna begär utan också för att tjäna Helheten, mänskligheten och vårt gemensamma uppvaknade till det vi verkligen är.

Till Sannningen bortom ord!

När du Är dig själv, enkel och naturlig blir du en dragningskraft för alla som längtar hem till sig själva. Till vår egen inneboende naturlighet!

Ett sätt att finna denna naturlighet är att ta oss tid för oss själva, stunder av stillhet, reflektion och meditation. Att bara vara ett med tystnaden och smälta samman med vårt Hjärta i denna tystnad samt låta vår inre visdom varsamt vägleda oss till allt större och större uppenbarelser om vår Sanna Natur och vårt syfte med att vara här.

Vi är ämnade att vara oss själva så som vi Är – Enkla och Naturliga!

Ge dig själv tillåtelsen att idag börja med att föra in fler och fler stunder i din vardag där du kan vila i stillhet och tystnad.

I Närvaro och Medvetenhet!

Närvarons kraft och inre glädje.

Lycka till!

Lämna gärna dina kommentarer hur det är för dig i ditt liv, med stunder av stillhet, enkelhet och att bara vara dig själv.

Har du tid för och prioriterar du stillhet och tystnad?

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!