Motstånd mot nuet ger dig lidande!

Better Luck THIS Time!

 

Motstånd mot nuet ger oss alltid lidandets upplevelse.

Ett bejakande av nuet leder oss alltid hem till oss själva.

Det vi verkligen är bortom tankar, känslor och sensationer. När du är förankrad i dig själv som Medvetenhet kan du som Medvetenhet låta allt annat få ta plats också. Du är oceanen av Medvetenhet i vilket fiskarna är tankar, känslor och sensationer som kommer och går.

Oceanen Är… Närvarande i och inför allt!

Kärleksfullt accepterande av Livet precis som det ÄR.

För det känner sig självt så som det verkligen ÄR.

 

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!