Mayakalenderns slut 2012-12-12

Maya kalendern

Mayakalenderns slut 2012-12-12

Idag är det den 12/12 2012 enligt vissa förespråkare för Mayakalendern dess slutdatum. Maya kalendern har föregåtts med en massa domedagsprofetior. Klockan är just nu 20:08 svensk tid och än så har inget speciellt hänt gällande den föregående profetian om domedag.

Samtidigt så sker det just nu och har så gjort under en tid en världsomspännande gyllene transformation. En transformation som ingen levande människa kommer att bli oberörd av. För vissa kommer övergången att ske smidigt in i den gyllene tidsåldern och för åter andra kommer den bli mer av smärtsam karaktär.

Mycket av det vi under våra liv lagt oss till med kommer vi att släppa taget om mer eller mindre motvilligt eller rent av frivilligt. Ju mer vi accepterar hur livet utvecklar sig själv desto enklare blir övergången. Livsomvälvande händelser i världen i det stora såväl som i det lilla, i det yttre såväl som i det inre.

För egen del har jag det gångna året sett saker, pengar, relationer, föreställningar, idéer, tankar och känslor bland mycket annat lämna mitt liv. Även om en del av detta har inneburit en viss upplevd smärta och sorg (långt ifrån allt – en del har bara varit ren GLÄDJE att uppleva) så har hela tiden en bestående underliggande Glädje,  Kärlek och Frid funnits närvarande i och genom alla dessa händelser. Ja faktum är att jag har vilat i och som denna närvaro i vilket alla andra rörelser tagit form, uppstått, kommit och gått…

Ja, att till och med säga att jag har vilat som denna närvaro är egentligen att säga för mycket. Bara denna kärleksfulla medkännande närvaro och medvetenhet har funnits i vilket allt annat har fått tagit plats… som det vill…

Ett sådant skådespel det har varit att bevittna och uppleva allt. Mycket mera spännande och innehållsrik än den mest fascinerande hollywoood film du kan föreställa dig. Å det bästa av allt är att ingen av alla dessa till “synes” förluster och de eventuella känslomässiga rörelser som uppstått i dessa “förlusters” kölvatten har upplevts särskilt länge. Det är förvånande hur snabbt ett skifte i sinnestillstånd kan ske när vi inte blandar oss i med dömanden, värderingar och bedömningar hurvida något är tråkigt, dåligt o.s.v. Utan att vi låter allt ha sin gång utan vår inblandning.

Det har handlat och handlar också om ett skifte i varseblivning från rädsla till Kärlek. Från oro till Frid. Det handlar om ett klart seende. En klar medvetenhet.

Under allt detta finns något som består, något varaktigt, något evigt och oföränderligt. Låt oss vila här i denna närvaro.

Låt oss tillsammans vara och vila i det sinnestillstånd och den hjärtmedvetenhet vi vill uppleva här på jorden oavsett vi befinner oss i vila eller i rörelse.

Låt oss uppleva delad gemenskap och enhet bortom gränser. Låt oss uppleva ljuset tillsammans!

Bröder och systrar låt oss förenas i Anden!

Låt oss vila närvarande i medvetenhetens gränslösa ocean, sammansmälta och trygga när vågorna går höga som låga.

Sanningen skall befria oss!

Må du ha ett underbart nu!

/Bengt

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!