Let your mind and heart be open

 

Let your mind and heart be open for everything and let yourself be attached to nothing!

Every moment there is a possibility for a desire to arise in your consciousness.

You can go with that desire or just see it for what it is.

Remember whether you go with the desire or not, that all that you ever have wanted is already inside of you!

All is Hole, Holy and Complete!

Let yourself be and sink into that.

You don´t need to do anything to just be.

So just relax and be and let all perceiving come through One eye!

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!