Hur mycket är tillräckligt i ditt liv?

Jag menar hur många prylar har du hemma?

– Har du någonsin räknat alla prylar?

Vilket antal tror du att du skulle nå upp till om du började räkna?

100, 500, 1000, 5000 eller mer???

De allra flesta jag känner inklusive mig själv har mer än nog. Ändå önskar många av oss mer. Mer att ha och mer att göra.

Oftast saknar vi klar bild av hur det skulle kunna vara annorlunda med färre prylar. Att ha tillräckligt med prylar och hur det skulle inverka på vårt liv? Ja rent av på ett mycket positivt sätt!

Kanske har vi inte denna bild klar för oss för att vi helt enkelt inte tagit oss tiden att sätta oss ner och reflektera över detta. Hur skulle vårt liv se ut utan en massa prylar?

Vad är egentligen tillräckligt för att jag skall kunna leva ett meningsfyllt liv med glädje och tid för nära och kära samt tjäna världen med min gåva?

Vi lever också i en tidsålder av stor generositet. Mer än någonsin vill människor ge och bidra.

Många människor vill hjälpa och bidra till de som är i stort behov, som är i nöd o.s.v. Men ofta vet vi inte hur! Hur vi ska ge och till vad.

Dessutom tycks vi inte ha direkt access till våra direkta basbehov för att vårt samhälle och kulturen avskärmat oss från detta genom den massmediala bilden av vad vi borde ha för att vara lyckliga och tillfreds med oss själva och livet. Vi har intalats och indoktrinerats av en kultur med budskap om att vi borde konsumera mera! Att vi behöver mera, medan vi i själva verket har mer än nog. Eller hur?

Helt ärligt!

Jag menar att om vi jämför hur vår i västvärlden har det jämfört med många av de miljarder människor som lever i U-länder och som har ett genomsnitt av kanske ca: 7-10:-/dag och person att leva på eller ska jag säga överleva på. Så många av oss är mångmiljonärer flera gånger om jämfört med dessa individer.

 

8:-/dag är ca: 240:-/månad. (30 dagar)

Vad tjänar du?

10 000:- det är nästan 42 gånger mer.

20 000:- det är 84 gånger mer. 30 000:- det är 125 gånger mer.

Även om du bara tjänar 2400:-/månad så är det 10 gånger mer än vad en stor del av jordens befolkning lever på.

Det sätter allt i perspektiv. Vi har nog handen på hjärtat mycket att vara tacksamma för om vi jämför vår ekonomiska situation jämfört med många andra.

Jag menar inte att du ska känna dåligt samvete för det du eventuellt tjänar. Bara att vi har möjlighet att känna stor tacksamhet för det vi har och det ger oss möjlighet att också ge och bidra till andra.

Men detta är bara om vi tittar på ”ytan”. Jag menar det finns många mångmiljonärer ja även miljardärer som tycks lida av diverse åkommor, besvär, depressioner, missbruk och andra upplevda problem trots sina miljoner på banken eller i andra gjorda investeringar de har som bilar, båtar, hus, sommarstugor m.m. Jag säger inte att det är fel att vara miljonär och ha allt detta, för det finns de som har detta och mår bra.

Oftast är det då personer som också bidrar väldigt mycket på olika sätt med vad de är och har och ser dessa saker som medel till frihet för sig själva och andra snarare än något som skall tillfredställa egot och ge en status, ryktbarhet och bekräftelse.

Men

Det verkar som om många har blivit som nästan som ”slavar” till all konsumerism och mer eller mindre är ”hypnotiserade” av det kommersiella budskap som prånglas ut från alla håll och kanter om vad som skall ge dig en bättre, skönare och mer lycklig livsstil.

Att vara lycklig eller rent av lycksalig är och har aldrig varit beroende av vad du har i det yttre. Absolut kan du känna tillfredsställelse och en känsla av lycka när du skaffat/fått någon pryl men ärligt talat hur länge brukar den känslan hålla i sig. Innan jakten på nästa grej är igång. Några timmar, en dag, en vecka eller på sin höjd några månader??

Efter en tid känner sig sinnet uttråkat och vill ha något nytt och presenterar nya önskemål som du borde sträva efter att skaffa, för då minsann kommer du må lite eller mycket bättre igen.

Det här kulturella konsument budskapet som prånglas ut i media och samhället gör allt för att påkalla vår uppmärksamhet. Det berättar för oss vad som är inne, vad som är viktigt, varför det kommer att förändra vårt liv, vart det är bäst att köpa denna pryl/upplevelse och hur, med vilken kreditkälla du kan/bör/har möjlighet att använda för att genomföra köpet.

Det finns en inneboende längtan hos väldigt många att förändra detta ”konsument system”. Systemet av att konsumera mera, denna nästan hysteriska konsument mentalitet.

Är denna ”konsumism” ett substitut för något vi egentligen INTE vill känna?

Är det inte så att vi egentligen vill känna att vi inte måste följa denna våg av konsument jakt. Att vi helt enkelt vill lämna jakten på ”Den som har mest är bäst, vackrast och störst”.

Eller?

Vill vill återta kontrollen på vad vi egentligen vill, längtar efter och värdesätter i vårt liv. Är det så att vi egentligen vill lämna konsument tvånget och välja våra egna steg och uppleva friheten bortom konsumerandet?  Att ersätta konsumerandets egen ”må bra känsla” som tillfälligt skall bedöva det vi egentligen känner med något mer varaktigt som redan finns inom oss?

Vi har alla en inneboende gåva och en mängd talanger.

Kanske känner du till denna gåva och dessa talanger. Eller så låtsas du om att de inte är något speciellt. Men faktum är- alla har en gåva att bidra med i världen.

Gåvan handlar alltid om Kärlek, Medkänsla och Frid. Kanske själva paketeringen av den ser lite olika ut.

En del paketerar den inom ramen för sitt vanliga jobb.

Med en gest, en kram, ett leende, en sång, en inspirerande målning, ett hjälpande hand eller på annat sätt som är ett uttryck för Kärlek och medkänsla.

Många tänker att de inte har nog. Att det finns ytterligare något för att göra dig lycklig.

Vi får alltid vad vi önskar oss och med övertygelse tror på. Sen vill vi oftast ha mer och sen mer och mer.  Är det inte så, om du ser tillbaka på ditt liv att när du började din yrkeskarriär så spenderade du efter din dåvarande inkomst.

Förhoppningsvis! Såvida du inte överskred den med lån. För de allra flesta har denna- din nuvarande inkomst ökat jämfört med den första inkomst du hade.

Kanske med 100% eller mer.

Min fråga till dig är – har utgifterna för att köpa t.ex prylar, mat, mobil, bil, lägenhet av jämförbar kvalitet/modell ökat lika mycket?

Sanningen är väl att de allra flesta förutom ett fåtal spenderar mer och ”köper” upp sig allt efter en ökande inkomst till en ”högre standard”.  Men många gånger inte ens det. Kanske vi bara vill byta mobil, tv, lägenhet, hus, bil, båt o.s.v till en ”NY”- BARA för att vi kan. Men vi behöver det inte.

Eller hur är det för dig?

Vad är tillräckligt?

Kanske är det den mest kritiska frågan för vår generation som lever just nu med tanke på såväl klimatförändringar och miljöförstöring.

Vi drar linjen varje dag. Vad som är tillräckligt för oss själva just i dag. I varje ögonblick i varje val.

Om vi inte drar en linje för vad som är tillräckligt för oss själva kommer vi kanske dras med i nästa begär och sedan nästa och nästa.

Tillräckligt kommer bara att kännas igen när vi definierar det. Det är vårt personliga ansvar.

Definiera vad som är tillräckligt är också en möjlighet!

Att se potentialen till att leva ett betydligt enklare och meningsfullt samt innehållsrikare liv. Utan stressen att tjäna som mycket som möjligt bara för att spendera så mycket som möjligt.

Vi landar oftast tillbaka i vad vi egentligen önskar- upplevelsen av gemenskap och samhörighet med andra människor och ytterst sett livet självt eller Gud om du föredrar det. 

Utan att spela roller, spel och göra oss till för att passa in och bli accepterade.

De allra flesta har djupast sett en längtan efter- Att bara vara sig själv!

Hur är det med dig?

Hur skulle det vara om vi tog med oss frågan – vad är tillräckligt?

In i varje livssituation, i varje affärsmöjlighet, i varje relation och i varje val vi står inför.

– Hur skulle vårt samhälle och kultur då se ut?

– Hur skulle våra prioriteringar förändras?

– Vad som verkligen är viktigt för oss?

Någon har sagt att – ”Den som har mest prylar när han dör vinner!”

På skoj eller skämt?

Ja – You can have it ALL!

– Men till vilket pris?

Hur skulle världen se ut om alla miljarder människor bodde i ett eget PALATS/SLOTT på jorden?

När du inser vem du egentligen är inser du att du redan ÄR och har allt du någonsin kunnat önskat.

– Hur blir det bättre än så?

– Varför välja något mindre än detta?

Att förmedla detta sinnestillstånd av Sann tillfredsställelse, förnöjsamhet , Kärlek, Medkänsla och Frid kommer förändra mer än vi tror.

Kan vi också fördela de resurser som redan Moder jord tillgodogör och förser oss med så kanske vi kan uppleva något som ingen någonsin kunnat föreställa sig- någonsin!

Hur skulle det vara att:

Leka mer!

Skratta mer!

Älska mer!

Varje dag, varje ögonblick utan längtan efter den där extra prylen…

Till sist!

Jag är inte ute efter att ge någon några pekpinnar om vad du borde göra eller ha. Samtidigt vill jag uppmuntra dig till ett eget reflekterande över dina egna köpvanor och de prylar du har att förfoga över.

Ärligt!

Behöver du dem? Gör de någon nytta?

 

Om inte:

Kan de hjälpa någon annan?

Hur kan du förenkla ditt liv?  Hur kan du rensa i röran hemma? (Om du har det rörigt, förstås)

Hur kan vi leva MER med mindre?

När vi ökar våra medvetenhet om hur våra liv hänger ihop med allt annat så börjar vi göra mer kärleksfulla val för oss själva, andra och moder jord!

När du känner dig själv – Finns det då någon annan, något annat?

Det börjar med dig och mig!

Det börjar med att vara Här och Nu!

 

” Sant Överflöd och Välstånd är inget du kan skaffa eller uppnå det är något du tonar in och smälter samman med, ett skifte från Rädsla till Kärlek”

gammalkvinnatillfreds

gammalleendekvinna

Lämna gärna dina tankar, reflektioner och kommentarer på detta inlägg här nedan tack!

 

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!