Main Headline: Summarize the Main Benefit of Your Site Here

A few more words about what makes your offering unique and why no one should miss out from being a subscriber… Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis lobortis turpis. Suspendisse tristique nisi quis lorem blandit tempus.

Latest Posts from the Blog:

Drawn to Silence

Something draws me everyday and in every way inside to the Silence where Awareness remains as it is Clear and unpolluted Here and only here a total rest no desires no fear nothing except inexpressible Peace [...]

Läs mer - HÄR»

Listen to that

Listen to that which makes your breath happen. If you find That, become One with it. You are no more and still you are. Now as That. [...]

Läs mer - HÄR»

We are all The One Spirit

We are all The One Spirit acting through the blanket percieved as different bodies, animals and the nature and much more. When acting from the mind and it's memories, desires and fear we become like ghosts in a dream. When Being and Working from this moment for the highest good of all, unpolluted and pure we are like the Holy Spirit radiating through form. The blanket has be [...]

Läs mer - HÄR»

Aldrig ensam

Aldrig ensam. Alltid Själv. Aldrig borta. Alltid Hemma. Vem är du? Vem är jag? Levande charader... När den Ende håller låda. Släpp taget! Slappna av. Vila! I den Stillhet som är här. Och vars namn... Tyst vi alla bär. I Hjärtats stilla fridfulla hamn. [...]

Läs mer - HÄR»

Our Most Popular Posts:

Ansträngningslös manifestation

När allt sökande och alla ambitioner upphört som ett resultat av att du släppt taget om dem levererar universum enligt din innersta intention. Men nu helt fullkomligt, ansträngningslöst och mirakulöst!!! Ditt fullkomligt öppna Sinne blir åkermarken i vilken skörden blir maximal. Du inser också att det som ges dig redan är dig givet och att alla yttre symbole [...]

Läs mer - HÄR»

Can you be comfortable by being uncomfortable

  Can you be uncomfortable and yet step out of your comfortzone and do what you are meant to to do and be what you are meant to be. Are you ready to thrive? Are you ready to expand far beyond your limited convictions into a space where you will be a Living Master and let your life be a life out of that Mastery. A life blessed with Love, Joy, Light and Peace. [...]

Läs mer - HÄR»

How willing are you to letting go?

How willing are you to letting go? Letting go of mental-, physical-, emotional- and spiritual concepts, sensations & feelings. What are you still holding on to? What are your darlings that you don't want to give up and letting go? Check! Is it possible for you to let everything go? AND To allow yourself to melt and to merge with that which is already h [...]

Läs mer - HÄR»

Hjärtas stillhet

Stillheten och Friden i mitt hjärta är så påtaglig. Sinnet fungerar precis som det ska när livet behöver fungera praktiskt och den inre Friden är alltid på plats överallt. Tacksam för livets underbara gåva. När du stillar dig och betraktar livet från en ickedömande position öppnas din värld upp och du kan varsebli ljuset igen. Låt detta Gudomliga l [...]

Läs mer - HÄR»

Don't Forget...

As a subscriber, you never miss a post AND you get access to my exclusive free guide/weekly content/whatever benefits you offer. Sign up today to join over 20,000 happy subscribers!