Hemma är alltid i Närvaro

Borta är alltid i rädslan
Hemma är alltid i Kärlek
Borta är alltid i oro och tvivel
Hemma är alltid i Tillit
Borta är alltid i ständiga konflikter
Hemma är alltid i Evig Frid
Borta är alltid i upplevelsen av separation
Hemma är alltid i Enhet
Borta är alltid i mörkret
Hemma är alltid i Strålande Ljus
Borta är alltid i det dualistiska sinnet
Hemma är alltid i Hjärtat
Borta är när du förlorat dig själv i görandet
Hemma är när du uppgått och vilar i Varandet

Bara för just nu – Vakna och förbli vaken
Vila i strålande Medvetenhet och Närvaro
Hemma är Här
och har aldrig någonsin varit – där
i drömmarnas och illusionernas lovprisade land

Men ta mig inte bokstavligt på orden
Utforska själv
och se vad du finner

För
När du förlorar dig själv och finner Självet
din Sanna Natur
så är den direkta erfarenheten av Hemma
Verklig
På riktigt!

Välkommen Hem!

Till hemmet du aldrig lämnat
förutom i en liten fantasi…

#hemmaärinärvaro, #tillit, #evigfrid, #strålandeljus, #vilaivarandet, #medvetenhetochnärvaro, #dinsannanatur, #hemmapåriktigt

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!