Grundläggande förhållningssätt i mitt arbete

 

BengtFmimA

Mitt Budskap är:

 • Var stilla, känn dig Själv!
 • Vakna upp till vad Du i Sanning ÄR! 
 • Acceptera det!
 • Bejaka det!
 • Förkroppsliga det!
 • Lev det!
 • Fullt ut! Här och NU!

Grundläggande förhållningsätt i mitt arbete skulle kunna sammanfattas så här:

 • Du är fullkomlig och helt perfekt som det du Är
 • Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
 • Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv
 • Det är bara du själv som kan veta vad du verkligen vill med ditt liv
 • Andra människor kan ge vägledning men det är bara du själv som kan fatta beslut som leder till att du lever det liv du är ämnad att leva
 • Din inre visa vägledning finns alltid här för att guida dig
 • Ju klarare medvetenhet du har om dig själv, andra och livet desto visare beslut fattar du
 • Genom att förstå dig själv och dina upplevda behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för dina egna såväl som andras upplevda behov och önskemål
 • Upplevelsen av oss själva som separerade är en endast en övertygelse i sinnet. Ytterst är vi förenad med hela skapelsen i och som Ande. Vi är Ett med det som ÄR
 • Ju mer du lär känna din Sanna Essens, desto mer kommer du att upptäcka att dina upplevda behov spontant reduceras
 • Du har en unik och värdefull insats att bidra med till detta universums uppvaknande

Var fullkomligt stilla! Förbli stilla, Känn Dig Själv – Var den du ÄR!

          Min Uppgift

 • Att fungera som en lyssnande, inkännande och närvarande vägledare/coach/terapeut/samtalspartner för den som upplever sig behöva ett sådant stöd för en tid
 • Att med min närvaro möta dig var du än befinner dig
 • Att guida dig till ökad självkännedom, självkänsla och närvaro
 • Att medverka till en skapa en atmosfär där undanträngda tankar, övertygelser, känslor kan få ta plats, accepteras, omfamnas och transformeras vartefter de kommer upp till ytan
 • Att erbjuda en miljö och en Närvaro där du utifrån dig själv kan få ”försjunka och landa” i din Sanna Essens, din Källa, ditt Sanna/Autentiska “Jag/Själv” eller vad du än vill kalla det
 • Medverka i din utvecklingsprocess så att det blir tydligt för dig vad som verkligen är i resonans med ditt Hjärta
 • Medverka till en ökad medvetenhet om det som är genuint Sant i dig.
 • Att vara, förkroppsliga och spegla den inre Gudomliga Essensen som finns i djupet av oss alla
 • Att bidra till att du hittar, litar på och följer din inre visa vägledare/helare som finns inom dig själv

Varmt välkommen!

Läs mer om mitt coachingarbete och kontaktuppgifter finns här:

Livscoaching med Bengt – Ja tack!
Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!