Fyll ditt liv- Essensiellt med det du Är!

Vi har alla en period som vi tillbringar inkarnerade i våra kroppar. Vi avgör hur vi vill att våra liv skall gestalta sig genom de värderingar, attityder, normer m.m. som vi fyller vårt sinne med. Sinnet är som en åkermark. Sår du hatiska tankar gror hatet och detta hat skapar eller snarare framkallar hatiska varseblivningar och upplevelser.

Å andra sidan föder ett Kärleksfullt frö en Kärleksfull, Fridfull varseblivning och upplevelse som aldrig någonsin upphör.

Observera hur det splittrade sinnet dualiserar och separerar och  hur Hjärtat singulariserar och bringar Helt igen.

Precis som blomman på bilden ovan som avger sin skönhet i form, färg, doft o.s.v. har även vi vår givna inneboende utstrålning som bara väntar på att få släppas fram. 

Så vi har ett val. Vill vi följa egots direktiv eller Hjärtats och Enhetens stilla glädjefulla sång. Egots projektioner eller Andens rena varseblivning. Hur vill du att ditt liv skall gestalta sig. Istället för att kanske fråga dig själv vad du önskar, vill ha och vill åstadkomma för egen del.

Ställ denna fråga till dig själv:

– Vad kan jag bidra med till mig själv i ett vidare perspektiv?

Där jag ser allt som en utsträckning, en förlängning av mig själv. En manifestation av mig själv och de ideér och föreställningar som finns rotade i mitt Sinne.

Vad är din gåva till världen?

Hur kan och vill du utsträcka Acceptans, Förlåtelse, Kärlek och Frid till det som finns runt omkring dig?

Tro inte alltid att du behöver göra något. Livet tar många gånger hand om sig självt. Å andra sidan när du känner dig vägledd och manad att agera utifrån Hjärtat. Utifrån Kärlek. Gör det! Gör det utan att tveka eller att skjuta upp det.

Kom ihåg att det inneboende i varje människa finns en inre visdom som leder henne rätt. Och även om det som sker på ytan tycks gå fel eller vara ett misstag kan det ofta visa sig att det var just detta som till sist leder henne hem igen.

Så vad, vem/vad vill du vara idag?

Vem/vad vill du vara nu?

Kan du vara något som du inte är?

Och om vi försöker vara något som vi inte är kan vi då undvika smärta och lidande? 

Och samtidigt när vi vilar som det vi är, är vi inte då också förmögna att bejaka och kärleksfullt omfamna och härbärgera alla känslor och upplevelser precis som de är men nu utan att vara bundna vid dem. Att uppleva allt utan dömande och kritik. Att utsträcka Essensen av det vi Är så att detta kan ses, varseblivas och kännas igen av det som för närvarande tycks ha glömt vad vi Är.

Kom ihåg!

Din insats är värdefull och du duger precis som du Är.

Låt oss utstråla, spegla och uppmärksamma det inre Ljuset.

Vi är detta Ljus- tillsammans!

 

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!