Från hopplöshet till Tillit

Ibland kanske du känner hur allt bara är mörkt och hopplöst!

Det verkar inte spela någon roll vad du gör så verkar det mesta gå fel.

Många gånger är vi inte medvetna om från vilken plats i oss själva vi handlar utifrån. Oftast när saker går lite galet för oss så har vi handlat utifrån rädsla och oro. Kanske är vi medvetna om det eller inte men resultatet blir då ofta något annat än det vi önskat oss.

Du förstår universum tar inte hänsyn till vad vi önskar oss i första hand, det tar hänsyn till den bakomliggande känsla som vi investerat oss in på. Våra innersta övertygelser är oftast omedvetna för oss. Men det är de som framkallar själva den grundläggande energin i form av känslor och emotioner som blir drivkraften till våra handlingar. Dessa handlingar leder fram till våra resultat.

Så när vi har en önskan som går emot vår inre övertygelse skapar detta en inre konflikt i oss som gör att universum går in i “pausläget” tills dess vi är i kongruens med vår önskan.

När vi handlar i tillit så handlar vi på ett sätt där vi lägger av oss våra tvivel och oro på att något skall gå fel. Det är som en inre känsla av visshet att allt kommer att gå bra och bli bra. Det är som om vi redan har en visshet på en djupare nivå i oss själva om att allt redan är fullkomligt perfekt så som det är oavsett utgången av vårt handlande.

När vi kan vila och agera utifrån tillit så kan vi vara förvissade om att allt är väl. Vi är omhändertagna av universums inneboende intelligens som med sin allomfattande närvaro kan ge oss den nådegåva i form av tillit till att allt är väl hur det än tycks vara på “ytan”.

Vi behöver bara vara villiga att tona in oss på denna tillit i oss själva. Till den Kärleksfulla Närvaro som är tillgänglig i nuet.

Var i detta och handla härifrån om du blir vägledd till det och se mirakler på mirakler manifesteras på din väg.

Ett liv i Gudomligt överflöd!

 

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!