Ekorrhjulet och vägen ur det!

 ekorrhjulet

 

De flesta människor försöker undvika smärta och uppsöka njutningsfyllda stunder!

Det finns de som går från att vara i upplevelsen av att vara en förlorare till att uppleva sig själv som en vinnare. De åstadkommer detta genom att sätta klara och preciserade mål för sig själva och sina liv.

Många gånger vill dessa människor också bevisa för sig själva och andra att de faktiskt kan. Särskilt om omgivningen givit dem förminskande kommentarer och kritik på deras sätt att vara och göra under en tid.

En del av dessa människor brukar knyta näven i ficken och bestämma sig för att:

– Jag ska banne mig visa dom att jag kan lyckas!

Åter andra tar till flaskan, börjar med någon drog eller någon annan form av missbruk och hamnar i en beroendesituation som för tillfället försvagar deras möjligheter att ta tag i sina liv. Men även under sådana omständigheter finns det dem som förr eller senare ”kör tillräckligt djupt ner i diket”.  De inser till sist att det de håller på med är destruktivt för både dem själva och övrig omgivning.

Då brukar det uppstå en öppning i livet för dem, att de börjar se på sitt liv från ett annat perspektiv. Nu lite klarare och att de nu även börjar ta ansvar för den rådande situationen.

Ibland verkar det som om vi först måste kapitulera inför faktum. Acceptera situationen så som den är. Att släppa taget om alla våra ansträngningar av att försöka kontrollera våra liv och våra känslor med alkohol eller något annat som finns till hands.

När vi släpper taget och stillar oss finns alltid en ny öppning som öppnar upp för nya möjligheter. Möjligheter som alltid funnits där men som vi kanske inte har sett och varit medvetna om.

Å andra sidan finns det de som är framgångsrika , materiellt, ekonomiskt och resultatmässigt. Men de fortsätter att söka vidare när de har insett att det som de har skaffat sig och vunnit inte har varit något annat än en tillfällig och flyktig kick, berusning eller njutningsstund. De vill ha mera och har kanske redan börjat oroa sig för hur de ska bevaka och skydda det som de nu har skaffat sig.

Någonstans på vägen i våra strävanden kanske vi blir en sökare.

En sökare efter djupare livsmening!

Vi börjar kanske söka upp och följa en ”andlig väg” och konsumera såväl upplevelser, inspiratörer, gurus och kurser för den personliga utvecklingen. Vi kanske samlar på hos en hel del tekniker och metoder för självutveckling. Den ena efter den andra. Egots begär efter att finna den ultimata  lösningen, den rätta tekniken eller metoden på våra upplevda problem åstadkommer alltid följande slutsats producerad av egot, nämligen:

– Detta är det inte!  – Något annat måste till för att du skall känna dig lycklig och för att ditt liv ska bli fullkomligt.

Kom bara ihåg att inget av detta ”är fel” på något sätt. Det är bara så det är för väldigt många, kanske rent av de flesta. På något sätt är det naturens gång. På din livsresa börjar du bara bli mer och mer medveten och för de flesta innebär det att du lämnar mer än du skaffar.

För du vet att du i dig själv, det du verkligen är, redan har och Är allt!

Men det är inte ett intellektuellt vetande utan snarare ett ordlöst inre vetande som kommer från den kontakt som infinner sig när du försjunker in i Källan till allt som är. När du förblir stilla och vilar i den allomfattande närvaron som omsluter och fyller allt med sin gudomliga närvaro.

Efter en tid på den andliga vägen kanske vi öppnar upp från möjligheten att gå från att vara en sökare till att bli en finnare. Att gå från ett görande till ett varande. Om inte annat så just för att vi blivit uttröttade av vårt ständiga sökande i än det ena och det andra.

Det är lätt hänt att vi glömmer bort det vi verkligen längtar efter. Det vi verkligen söker. Nämligen oss själva. Det kan vi aldrig finna genom att fokusera på något utanför oss och genom att distansera oss från vår upplevelse.

Det handlar mer om att vara öppen och bejakande för nuets inneboende Kärlek och Närvaro.

Att helt enkelt vara öppen för det livsflöde av kreativitet och spontanitet som finns inneboende i nuet. När vi slappnar av och är medvetet närvarande i det som är kan vi vara tillgängliga för livet självt.

Och genom detta kan livet att verka i och genom oss. Ansträngningslöst!

Vi har alltid en möjlighet att välja mellan olika alternativ!

Oavsett vilka alternativ som tycks finnas och det som eventuellt väljs av dessa så finns också möjligheten att vila i själva medvetenheten självt som är den Källa ur vilken alla möjliga alternativ uppstår och återgår till förr eller senare.

Du kan vara förvissad om en sak. Vad du än väljer kommer du att finna det du söker.

Förr eller senare!

Så:

– Vad sägs om att kliva ur ekorrhjulet!

– What about now!

 

 

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!