Återupptäck Självet genom Naturen

Ute ljuder vinden och trädgrenarna vajar upp och ner!
Det svänger av liv…

Vad är det som får hela vår natur att bli så levande?
Till och med när vinden mojnat och allt lägger sig stilla inför kvällen och natten.
Även då så är det något som får hela landskapsbilden av fulländad natur –
Den Vilda, den orörda, den berörda och den förändrade – att ändå…
trots vindens mojnande, stiltje och den tysta stillheten
Vara SÅ LEVANDE

Har du någonsin sett?
Har du någonsin upplevt detta?
Har du någonsin glömt dig själv så mycket
att du uppgått i naturens väsens självt?
Om du har det då vet du vad jag menar
inte av intellektuell kunskap och hörsägen
utan av inre visshet
av inre direkt erfarenhet

Hjärtats sång vägleder dig…
i tystnad
till din Sanna Natur

Naturen är en ständig inbjudan
till överlåtelse
att slappa av
att försjunka
att glömma
utsagan om dig själv
för att upptäcka den oändliga Essensen
du verkligen Är
Som är Här
Nu
Alltid varit och kommer att förbli

När du glömmer dig självt i Detta
då kommer nåden att dränka dig
och tacksamheten fylla hela ditt Hjärta och Väsen

Du finner dig själv vara närvarande överallt
som ren Närvaro

Välkommen hem!

 

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!