Any thought of anything

Any thought of anything will distort your experience of it!

Thoughts are like filters who distort us from clear seeing unless it is a clear thought, a thought out of unconditional love.

It’s like having sunglasses on the tip of the nose and not being aware of them.

In every experience is an underlaying invitation to just stop.

To just be with what IS.

Stop all mind wandering, all distractions both inner and outer.

Bring yourself in order by being still.

This moment brings an opportunity to see it as it IS, uneffected.

Let no judgement or labeling come forth and if that appears to be the fact let yourself be unattached to every thought or idea of how you could label this moment!

Let this moment be experienced RAW.

Unpolluted and RAW like it IS!

Good luck!

 

Bengt Fridstråle
 

Bloggen drivs av Bengt Fridstråle - Retreatledare, Livscoach, Samtalsterapeut i Psykosyntes, Andlig Vägledare och Mystiker vars glädje är att dela med sig av det han funnit till den som längtar efter att vila i sig själv - precis som det du verkligen ÄR. Det finns inget som glädjer honom mer än att få se tindrande ögon av sant igenkännande av denna Sanning, att dela denna Kärlek, Lycksalighet och Frid. Bengt erbjuder Retreater, Satsangs, Coaching, Beingness sessioner m.m. Varmt välkommen att höra av dig!