Välkommen

Vill du finna och uppleva djup varaktig stillhet och frid?

Den här platsen är till för Dig som vill leva ett Enklare liv.

Att återupptäcka, bejaka, förkroppsliga och Leva som den du verkligen ÄR – Vår Sanna Natur!

OCH

Att ansträngningslöst dela med dig av denna Strålande Kärleksfulla och Fridfulla Närvaro i världen.

Här erbjuds Du olika retreater, livscoaching program, satsangs, personliga sessioner, utveckling och inspiration med mera för just detta.

Varmt välkommen!

 KÄNNER DU IGEN DIG I NÅGOT AV FÖLJANDE?

 • Upplever Du en djup otillfredställelse med Ditt nuvarande liv antingen det gäller Din karriär/ jobb, ekonomi, relationer, familj?
 • Upplever Du mer eller mindre en ständig stress, oro och rädsla över att få livet att fungera och gå ihop. Kanske haltande relationer, upplevd tidsbrist och/eller en ansträngd ekonomi bekymrar dig.
 • UppleverDu att du inte får fullt utlopp för Din fulla potential i ditt nuvarande arbete.
 • Upplever Du att inga prylar, status, pengar, speciella relationer och sex har gett dig en varaktigt tillfredsställelse, din djupaste längtan? Din längtan efter att komma “hem”, slappna av, vara dig själv, släppa roller och begränsande föreställningar om dig själv, andra och livet.
 • Känner Du dig antingen splittrad i alltför många aktiviteter/projekt eller känner du dig trött och håglös utan glädje, kraft, energi och livslust?
 • Känner Du dig ensam, separerad från andra människor, otillräcklig och att du inte duger som du är.
 • Upplever Du att du håller dig tillbaka och du vet att du har mycket mer att bidra med i världen, något som finns djupt inom dig, i Ditt hjärta!

ELLER

 • Har du det mesta du kan önska dig och verkar tillsynes vara framgångsrik men känner dig ändå Själsligt tom, otillfredställd och olycklig.

Är du beredd att svara an på din djupaste längtan och Leva fullt ut?

Är du redo att vakna upp till Din Sanna Natur till Livet Självt?

Vill Du vakna upp ur drömmen?

OCH

 • Återupptäcka Din Naturliga Strålande Närvaro av Kärlek och Frid?
 • Vara och leva autentiskt, uppriktigt och äkta?
 • Leva ett liv där du lever utifrån ditt Hjärta, i ansträngningslös enkelhet, i flöde, spontanitet, tillit och kreativitet till gagn för Livet?
 • Uppleva och utstråla en varaktig Strålande Närvaro av inre Frid, Kraft, Ljus, Kärlek, Glädje och Lycksalighet i Livet oberoende av inre eller yttre omständigheter/ upplevelser?
 • Tjäna människor och vara en gåva i världen?

Varje dag, varje ögonblick, Här och Nu!

Det har ingen betydelse vilken roll du innehar idag eller vilket arbete du verkar inom, vilken “plattform”  du utgår ifrån. Kanske vill du t.o.m. släppa taget om ditt nuvarande arbete/arbetsform. Huvudsaken är att du önskar skapa ett liv där du lever fullt ut med utgångspunkt från en Fridfull inre rymd av Gudomlig Närvaro!

Vi är alla kallade och inbjudna till att vara sammansmälta med denna Närvaro.

Du är ständigt inbjuden att komma hem

Att Bli stilla och slappna av

Att försjunka och förbli i denna Stilla Tysta Närvaro

Du erbjuds en möjlighet att delta i Presence of Peace livscoachingprogram och/eller om du hellre föredrar det att komma på en Retreat eller en Peace & Light Gathering där du ges utrymme för att återupptäcka och förverkliga din innersta Gudomliga potential.

Verksamheten som erbjuds syftar till att guida den som längtar efter Frid en direkt och konkret Medvetenhet om Din Sanna Natur. Samt att också bli medveten om vad det är som tycks blockera och hindra medvetenheten om Kärlekens och Fridens allomfattande strålande Närvaro. Bengt delar frikostigt med sig av det han funnit och finns till för den som önskar ta del av detta.

Du erbjuds en möjlighet att upptäcka Din Sanna Essens, uppleva en varaktig Frid och förverkliga denna Gudomliga potential genom:

 • Presence of Peace Livscoaching
 • Retreater
 • Peace & Light Gatherings (Satsangs)

Antingen:

 • Individuellt – Live “Heart to Heart”
 • Samt med såväl små och större grupper

Samt via

 • Skype

Kontakta Bengt idag för en GRATIS första “upptäckarsession” där vi utforskar din nuvarande situation, vad som håller dig tillbaka från ett liv i frihet och frid.

Kontakta Bengt

Nyhetsbrevet - Radiant Bliss and Peace News

Jag vill också tipsa dig om Nyhetsbrevet – Radiant Bliss and Peace News. Ämnen som Närvaro, Meditation, Sinnesfrid, Inre vägledning, Medvetenhet och andra tips för din utveckling såsom produkter, filmtips, boktips, dikter, olika arrangemang och mycket mera. När du anmäler dig till det så får du en gratis e-bok på 43 sidor. En Meditationsguide för Sinnesfrid. Anmäl dig idag direkt uppe i högerkanten på denna sida om du vill starta din “NYA” fridfull livsstil idag. Du har också möjlighet att vinna en session med Bengt.

“Allt du behöver finns djupt inom dig i väntan på att uppenbaras och att bli utvecklat. Allt du behöver göra är att vara stilla och ta dig tid att få reda på vad som finns inom dig. Då kommer du med säkerhet att finna det. Allt kommer att uppenbaras för dig vid rätt tidpunkt.”

Några av de områden och ämnen som berörs på denna sajt är:

Närvaro, Meditation, Mindfullness, Retreat, Leva i nuet, Stillhet, Tystnad, Inre frid, Avslappning, Avspänning, Kärlek, Frihet, Glädje, Lycka, Lycksalighet, Frid, Helande, Andlighet, Andlig vägledning, Inre vägledning, Coaching, Själavård, Andligt uppvaknande, Bara vara, Medvetenhet, Rent medvetande, Enhetsmedvetande, Kristusmedvetande, Buddhanaturen, Gud, Mystik, Hälsa, Helhet, Beingness, Silent Beingness, En kurs i mirakler – EKIM, ACIM och mycket annat.

“Du har gjort en fantastisk resa i det här jordelivet och hittat hem. Och med det du är kan du hjälpa andra att finna sin väg hem. Glad att jag fått möta dig, det inspirerar mig att nå hem till mig, leva min potential och fortsätta mitt resande till sinnesfrid.”

Jannice Elesten

Mitt hjärtas djupa önskan är att Du skall finna glädje i det Du hittar och finna dessa resurser användbara på din egen magnifika livsresa. Kom ihåg att de alla bara utgör en avsats, en språngbräda in i Hjärtas domän, in i Friden. När de har gjort sitt så lämna dem bakom dig och fortsätt följa Ditt Hjärtas röst.

Din Kärleksfulla och Fridfulla vägledning.

Det är när allt kommer i kring vad denna verksamhet och dessa resurser ytterst är till för. Att vara ett tillfälligt stöd under en tid.

Jag önskar Dig en underbar Fridfull dag och ett strålande ögonblick med det som är närvarande här och nu.

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig om du känner dig vägledd att ta Ditt liv ett steg vidare in i Din fulla Gudomliga potential tillsammans med det Jag Är!

Kontakta mig HÄR!

Kontakta Bengt

Frid och Fröjd!

Varma Hälsningar

Bengt Fridstråle